Phát triển nghề Công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

admin | Lượt xem 325 | Cỡ chữ

Đào tạo cán bộ cao đẳng về Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình

Nghề Công tác xã hội
Nghề đào tạo:                         CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social Work)
Trình độ đào tạo:                    Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề
Thời gian đào tạo:                   3 năm (CĐN) và 2 năm (TCN)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
            Đào tạo cán bộ cao đẳng về Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Thông qua đó, chức năng xã hội của các cá nhân, gia đình hay cộng đồng được tăng cường và họ sẽ hoà nhập một cách nhanh chóng vào cộng đồng xã hội.
 
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:  
Kiến thức:
-       Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng, kiến thức về chính sách an sinh xã hội với các nhóm đối tượng đặc thù; dân số kế hoạch hóa gia đình;
-       Được trang bị các kiến thức về tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực;
-       Được trang bị kiến thức về giao tiếp, thương thuyết, vận động;
-       Được trang bị kiến thức về nghiên cứu trong công tác xã hội;
-       Nắm chắc hệ thống lý thuyết về hành vi con người, về hệ thống, lý thuyết tâm lý ứng dụng trong giải quyết vấn đề của đối tượng;
-       Nắm vững kiến thức tham vấn, trị liệu tâm lý;
-       Nắm vững kiến thức quản trị công tác xã hội;
-       Sử dụng tiếng anh chuyên ngành để tham khảo tài liệu và giao tiếp với người nước ngoài;
-       Ứng dụng thành thạo tin học trong công việc văn phòng và biết tìm kiếm, xử lý thông tin trên Internet phục vụ công việc chuyên môn.
       
Kỹ năng:
-       Vận dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;
-       Thành thạo kỹ năng truyền thông vận động, kỹ năng giám sát, đánh giá, thu thập thông tin;
-       Có khả năng kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề công tác xã hội, những tình nguyện viên ở cơ sở;
-       Tổ chức được các chương trình hỗ trợ đối tượng;
-       Vận dụng tốt kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình;
-       Thực hiện tốt kỹ năng thương thuyết;
-       Thực hiện tốt kỹ năng trị liệu tâm lý;
-       Thực hiện tốt kỹ năng xử lý khủng hoảng;
-       Thực hiện tốt kỹ năng quản trị trong công tác xã hội.
 
Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
Chính trị, đạo đức:
-       Hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và  Pháp luật của Nhà nước;
-       Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
-       Hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu và định hướng phát triển của nghề Công tác xã hội;
-       Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam;
-       Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
-       Yêu nghề có lối sống lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc;
-       Tôn trọng đối tượng, không phán xét, phê phán;
-       Trợ giúp đối tượng dựa trên quyền con người;
-       Luôn luôn học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
 
Thể chất và quốc phòng:  
-       Đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
-       Có hiểu biết các phương pháp rèn luyện thể chất;
-       Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh;
-       Có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
CƠ HỘI VIỆC LÀM
            Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại:
-       Các cơ quan Nhà nước ở các cấp
-       Các cơ sở, tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội (lĩnh vực lao động xã hội, an sinh trẻ em, và gia đình ...).
-       Các trung tâm, cơ sở xã hội, bảo trợ xã hội, trường học, trường giáo dưỡng, trại giam
-       Các lĩnh vực có liên quan như giáo dục, y tế, pháp luật, văn hoá, truyền thông cũng như các cơ quan của các tổ chức đoàn thể .
-       Các tổ chức xã hội
-       Các tổ chức chính phủ, tổ chức phi Chính phủ
Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc trong những lĩnh vực:
-       Bảo vệ trẻ em
-       Tư pháp với người chưa thành niên
-       Hỗ trợ gia đình có vấn đề, mâu thuẫn, khủng hoảng
-       Bảo trợ xã hội cho người già
-       Bảo trợ xã hội cho người tàn tật
-       Phòng chống tệ nạn xã hội
-       Phát triển cộng đồng
-       Giáo dục
-       Y tế, bao gồm cả lĩnh vực sức khỏe tâm thần
admin

admin

Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng
Địa chỉ: Số 83 Đường Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842613 - Fax: 0313.842.724
Email: cdldxhhaiphong@gmail.com – Websitecdnldxhhp.edu.vn

8/10 108 bài đánh giá
Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 20
  • Hôm qua: 399
  • Tuần này: 20
  • Tuần trước: 1524
  • Tháng này: 15315
  • Tháng trước: 16896
  • Tổng lượt truy cập: 145781
0225.3669.178
messenger icon